Update project ontsluiting A10 via spoortunnel en Carolina MacGillavarylaan
Hier het bericht van Marije van den Berg, Projectmanager Science Park, over de actuele status:
“Momenteel wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van de (schets)ontwerpen voor de eventuele nieuwe onderdoorgang en de onderdoorgang bij de Kruislaan. De volgende stap is dat deze ontwerpen worden uitgewerkt in twee ramingen.
Onlangs is de stand van zaken besproken met wethouder Van Doorninck. In dit overleg is afgesproken dat het te nemen besluit over het wel/niet doorgaan van de onderdoorgang (inclusief de schetsontwerpen en ramingen) dit voorjaar wordt voorgelegd aan haar en de wethouder Verkeer en Vervoer.
De verwachting is dus dat met een aantal maanden een principe-uitspraak wordt gedaan door beide wethouders over de onderdoorgangen.”
Daarnaast zijn Trudy Koole, initiatiefneemster van de petitie “sluit Kruislaan voor doorgaand verkeer” en ik op 19 maart uitgenodigd om (nogmaals) met Rick Vermin, dagelijks bestuur Stadsdeel Oost, over dit onderwerp te spreken en zullen uiteraard het extra argument van de buis voor restwarmte van Equinix aanvoeren. De argumenten die we al duidelijk uitgesproken hebben zijn, dat de onderdoorgang er moet komen omdat de wijk zodanig stedenbouwkundig ontworpen is dat de verkeersstroom niet door de woonwijk moet lopen maar er langs (dit is altijd als belofte gecommuniceerd). Daarnaast de steeds verder toenemende CO2 uitstoot door de lange files en irritatie door de trage doorstroming."

Als bewoners zich willen aansluiten of meer informatie willen, dan kunnen ze contact opnemen met Paul van Schie, e-mail: p.l.th.vanschie@zonnet.nl