25 januari 2020

Het leek eerst mee te vallen met de kou maar tijdens het werken bleek dat windje met dat beetje vocht toch echt overal tussendoor te kieren en waren we blij dat we binnen konden zitten met koffie na een ochtend klussen, 2 graden was het en dat is als je toezicht houdt of in een open gaitor rijdt best even afzien.

De ochtend begon een beetje anders dan gewend, we gingen namelijk koffie drinken in de noodkantine van AV’23 (atletiekbaan), het beheergebouw is nog steeds in aanbouw en het lijkt echt heel mooi te worden! Door de verplaatsing duurde het iets langer dan gebruikelijk om te beginnen maar alle spullen lagen al klaar op 2 karretjes zodat de vogelnestkast ophangploeg een kar hadden voor de kastjes en de ladder en de ijsvogelwandmensen plus de harkers en zagers van het Athenadijkje het andere karretje. Dat ging buitengewoon gesmeerd, iedereen had de spullen die nodig waren en omdat we met een grote groep vrijwilligers waren was het fijn dat we de 2 karretjes gebruiken konden.


Er waren een aantal nestkasten die vervangen moesten worden, soms vallen ze spontaan uit de boom of moeten ze gerepareerd worden en met deze niet winter moeten we er wel voor zorgen dat de vogels op tijd kunnen gaan nestelen. Onze nestkastjes zijn genummerd omdat we ze allemaal schoonmaken en nakijken in het najaar- noteren we ook of er in gebroed is.

De ijsvogelwand waar vorig jaar 2 keer een succesvol nest in is geweest werd nog iets dieper gemaakt- de waterstand in de sloten is nu zodanig laag dat de ratten makkelijk de nestgangen van de ijsvogel kunnen bereiken en dat willen we natuurlijk niet. Dat er veel ratten zijn is overal goed te zien nu de sloten geschoond zijn, het zou best fijn zijn als mensen eens op zouden houden hele broden in de sloot te kieperen want brood is niet goed voor eendjes maar wel voor ratten.
Rond die ijsvogelwand werden stekelstruikjes geplant om mensen maar vooral ook honden op afstand te houden want er liepen ook nu loslopende honden rond en ja neem het zo’n beest eens kwalijk dat hij zo iets interessants als een ijsvogelwand wil bekijken……

 

Leuk dingetje is dat er door iemand op het Athenadijkje een ijsvogel werd gespot die richting de wand vloog!

Ook op de Jaap Edenbaan werden de ijsvogelwanden even onder handen genomen, er lag heel veel bladafval in de sloot en dat heeft een bijzonder typisch geurtje. De wanden nog even stijl afgestoken de zit stok even goed gezet en dan was het zaak weer uit het water te komen- met waadpak aan is dat best lastig. En koud in dat water maar na het in de sloot vies maken van de waadpakken was het leuk om op de ijsbergen te gaan glijden. De waadpakken werden er iets schoner van (minder vies eigenlijk)

   

Het Athenadijkje was gemaaid daarom konden we er beter bij om te zagen en werd het afgeharkt om de grond te verschralen. We hebben er een keer bloemen en ratelaar zaden gestrooid en het was echt goed te zien tot waar we dat gedaan hadden want ratelaar houdt ook het riet een beetje in toom. De takken die van de wilgen waren gezaagd hebben we in het greppeltje gelegd, niet dat het greppeltje dan meteen een bruggetje heeft maar het loopt net iets makkelijker. De grotere wilgentakken worden nog door de zaagploeg van sportparkbeheer gedaan. Inderdaad is het dan niet om en om gezaagd op het Athenadijkje maar die wilgen hebben zulke dikke takken dat het voor de vrijwilligers een erg zware klus wordt.

 

Veel van ons hadden het koud en dus stopten we iets eerder dan gebruikelijk maar we hadden ook geen tussendoor koffiepauze gehouden dus netto werkten we net zoveel als op een “normale” ochtend.

Nog paar puntjes: dit weekeinde Nationale Tuinvogeltelling (balkons doen ook mee), bijgevoegd 1000 soorten in mijn tuin, algemene vlinders overzicht, data 2020 en mocht je iemand weten die aan wilgenvlechten doet (of rotanvlechten) en die weet hoe eenden broedplaatsen te maken: we willen dat erg graag gaan doen met een aantal mensen van Natuur, je beste buur. 

Klik op de plaatjes voor een groter beeld

Groeten en tot de volgende keer in de sportparken Middenmeer & Voorland

Els