Afgelopen zaterdag, 1 juni 2019, was een heerlijke dag om te klussen en om met experts Geert Timmermans en Ton van Haaren de sloot in te gaan om te zien wat er nu eigenlijk in dat troebele sportparkwater rondzwemt en drijft.

Sportparken Middenmeer en Voorland zijn dan wel de mooiste sportparken met al dat water overal maar de vrijwilligers kunnen ook niet in dat bruine drabje kijken wat er leeft dus gingen we met schepnetten de sloot in.

Eerst werd er natuurlijk hard gewerkt, we verzamelden bij het alternatieve beheergebouw voor een kopje koffie plus inladen van gereedschappen en overige spullen die we nodig hadden. Langs de idylle staat wat opschot en minder gewenste begroeiing dus daar werd hard aan gewerkt, zeker aan het verwijderen van gras aan de voetbalveld kant- de graszaden waaien zo makkelijk tegen het heuveltje op dat we daar veel gras hebben.

Iedere keer weer valt het ons op hoe enorm veel hommels (en helaas honingbijen) er op de idylle vliegen, echt overal zitten de aard-veld-weide-akker-boomhommels terwijl we eigenlijk een stuk minder vlinders zien. Wel wat micro’s waaronder deze pinksterbloemlangsprietmot (ja dit heb ik ook op moeten zoeken). Ook zagen we citroenvlinder en een lantaarntje, later zagen we ook grote libellen maar het libellenvangnet paste echt niet meer in mijn fietstas ’s ochtends dus dat had ik niet mee. Sorry 😊

  

We hadden thee en koffie mee plus waterkan dus iedereen kon even pauzeren als het nodig was en toen onze deskundigen er waren kregen we uitleg over het gebruik van de schepnetten, de opvangschalen en het cuvet. Met een ferme haal dat net de sloot in en naar je toe trekken, dan omkeren en zien wat er uitkomt: een heleboel!

Niet alles staat op de foto maar we zagen:
 • Grote poelslak
 • Vrouwtje kleine watersalamander
 • Meer & bastaardkikker
 • Ringslang
 • Larven libelle, roodoogjuffer, lantaarntje, dansmug
 • Rode Amerikaanse rivierkreeft (invasieve exoot)
 • Watervlooien, eenoogkreeftjes & vlokreeften
 • Drie en tiendoornig stekelbaarsje waarvan 1 vrouwtje met kuit – ijsvogelvoedsel!
 • Rugzwemmer
 • Waterwants (platte zwemwants)
 • Duikerwantsen, vooral veel jonkies (Nimfen)
 • een enkele watermijt
 • Bloedzuiger
 • Sponzen
 • Kikkerbeet
 • watervorkje (is een levermos)Het was te zien dat het slootje waar zoveel kikkers in zitten een stuk betere waterkwaliteit* heeft dan de grote sloot achter/naast de idylle- er is in ieder geval veel meer waterplanten en leven in dan in grote sloot.

Geert en Ton legden alles geduldig en met passie uit, we weten nu dat een groene kikker de verzamelnaam is voor poel, bastaard en meerkikker: te onderscheiden aan de grootte, buikkleur, lengte achterpoot en graafknobbel en wij vingen zowel een bastaard als een meerkikker. Meer weten? >>

Groot was de vreugde toen er een zonnende maar vluchtende ringslang werd gezien, misschien toch een broeihoop aan gaan leggen op een wat beschutte plek?

Deze ochtend gaf ons allen een kijkje in het waterleven, we hadden echt geen idee dat er zoveel verschillende beestjes voorkomen in dit bruine water, samen met de beheerders van de sportparken doen we er veel aan om de waterkanten zo divers en natuurvriendelijk mogelijk te maken maar als het water geen kans krijgt om door te stromen en er ook niet adequaat gebaggerd wordt dan zal de waterkwaliteit ook niet verbeteren.

Onze dank aan Geert en aan Ton maar ook aan Remco en Martijn van het beheergebouw voor hun ondersteuning.

Ook grote dank aan de klussers die terwijl wij ons met het slootleven bezig hielden, gewoon keihard door bleven bikkelen in de brandende zon. Een grote hoop met snoei en trek afval was het gevolg waardoor andere bloemen en planten een grotere kans krijgen.

Tot de volgende keer in de mooiste sportparken (onze volgende klusdag is op 13 juli maar ik zoek voor die tijd nog even iemand om samen mee de bloemenweide te maaien/harken)

Namens de vrijwilligers van Natuur, je beste buur
Els

* Waterkwaliteit is een subjectief begrip die door menigeen vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Bij waterkwaliteit moet je onderscheid maken in biologische en chemische waterkwaliteit. Beiden kunnen op elkaar inwerken. Ook al is de chemische kwaliteit (meestal uitgedrukt in hoeveelheid fosfaat nitraat of andere opgeloste stoffen van het water) zeer goed, dan hoeft het nog niet te betekenen dat je veel soorten hebt of krijgt. Het hangt helemaal af van bijvoorbeeld de inrichting van oever (natuurlijk of onnatuurlijk zoals beschoeiing of kademuren), beschaduwing, diepte, doorstroming etc. Als de biologische kwaliteit goed is (veel soorten waterdieren en waterplanten) is meestal ook de chemische kwaliteit wel goed. Verder kan je natuurlijk zo goed mogelijk de oever in laten richten waardoor je veel soorten oeverplanten hoopt te krijgen, maar als de chemische kwaliteit van het water niet goed is, dan verander je niet heel veel aan de algehele kwaliteit, maar het is altijd beter dan een beschoeide oever.

PS: onlangs verscheen dit blog waarin ik uiteraard Natuur, je beste buur noem! >>