Op zaterdag 8 december hebben wij onze laatste klusochtend van 2018.
Het was een jaar waarin wij veel hebben gedaan.

Niet alleen iedere 4-5 weken een klusochtend maar ook:

Een pilotcursus Vogels en hun habitat verzorgd door Landschap Noord Holland.

En een cursus Bijen, hommels en hun waardplanten verzorgd door de Vlinderstichting. Op de idylle werden heel veel vlinders, hommels, bijen en ook bijzondere rupsen van nachtvlinders waargenomen. Onze idylle profiteert enigszins van het besproeien van de voetbalvelden dus wij hebben de hele zomer van prachtig bloeiende planten kunnen genieten.
De batdetectors zijn vrijwel constant in gebruik geweest; in de sportparken, bij huis en in vakantie wordt er naar vleermuizen geluisterd.

Alle nestkastjes van vogels werden schoongemaakt en gemonitord.

De NLDoet-dag in maart was een heerlijke dag met een grote groep extra mensen die ons ook later in het jaar wisten te vinden: 

Anderhalf week geleden hebben wij met een leuke groep van 18 deelnemers de omgeving van de Zaaiersweg, de begraafplaats en de sportparken een stukje schoner gemaakt.

We hadden een viertal groepen, waarvan 3 wandelend en 1 joggend die allen beschikten over grijpers en handschoenen (die wij konden lenen van vrijwilligersorganisatie Natuur je Beste Buur) en een vuilniszak.

Er is allerlei vuil opgeraapt, waaronder vooral blikjes, plastic- en glazenflesjes, maar ook veel stukjes papier, snoeppapiertjes e.d.

Het leuke was, dat wij onderweg veel werden toegejuicht! Dat is altijd fijn. Uiteindelijk kwam men terug met een volle vuilniszak en hebben we de activiteit afgesloten met wat drinken en koekjes. Voor iedereen die erbij was: hartelijk dank! Tot ziens bij de volgende dienstbetoonactiviteit!

Tijdens burendag in september hebben we het Athenadijkje onder handen genomen en dit tot vrolijke buurtbloemendijk omgedoopt en in oktober organiseerden we een druk bezochte ijsvogellezing in het Parkhuis aan de Anfieldroad.

Landelijke natuurwerkdag in november: altijd een heerlijke dag waar iedereen naar eigen kunnen een bijdrage levert om de mooiste sportparken nog net ietsje mooier te maken en waar we ook dit jaar getrakteerd werden op een prachtig zonnige dag (plus een bezoek van onze nieuwe stadsdeelvoorzitter).

Op onze laatste ochtend doen we wat kleinere klussen zoals de inspectie van onze ijsvogelwanden- de waadpakken mogen uit de kast en er zijn takken die op de takkenrillen langs de sloot aan de Middenweg gelegd mogen worden. Takkenrillen maken we natuurlijk om de ballen niet in de sloot te laten rollen maar eigenlijk nog net iets meer om insecten, kleine zoogdieren (zoals egels), amfibieën en vogels een beschermde plek te kunnen bieden. Maar ook gaan we met ons allen een keer gezellig koffie en thee drinken met zelf gemaakte lekkernijen.

Ook in 2019 gaan we weer ons uiterste best doen, niet alleen klussen maar ook hopen we een libellen & juffers herkencursus te gaan doen en wie weet kunnen we jullie begroeten op één van deze (of alle) data.

Voor NLdoet in maart zijn de voorbereidingen al begonnen, dat beloofd een feestje te worden waar niet alleen de bezoekers van de sportparken maar juist ook de hommels, vlinders en dus eigenlijk alle dieren enorm van gaan genieten!

Meer weten of meedoen? Neem contact op met Els van Natuur, je beste buur: njbb@xs4all.nl