De herfst lijkt nu echt haar intrede gedaan te hebben in de mooiste sportparken, toch kun je nog steeds vlinders, nachtvlinders en amfibieën tegenkomen en ook vleermuizen jagen nog steeds. De prachtige soorten nachtvlinders die we op Burendag op 24 september 2021 op licht gevangen hebben zijn voor een aantal mensen inspiratie geweest zich ook op de nachtvlinders te gaan werpen; ik had nog wel een waarschuwing gegeven dat dit zeer verslavend is!

Even om jullie ook de schoonheid van de rupsen te laten zien; dit is de rups van een dennenpijlstaart. Bij toeval gevonden door iemand die geen idee had wat dit is (niet in Amsterdam).

Zaterdag 16 oktober gaan we vooral harken. Deze week wordt er door sportparkbeheer op een paar plaatsen die Natuur, je beste buur beheerd speels gemaaid. We laten het maaisel dan een dag of twee dagen liggen zodat zaden en beestjes zich kunnen verspreiden en daarna harken we het weg om andere bloeiers een kans te geven. Vaak zorgen we ervoor dat er nog bloemen blijven staan om alle nectarverzamelaars een kans te geven nog een slokje te nemen. 

Verzamelen om 09.00 uur bij beheergebouw Radioweg 76, eigen gereedschap is niet nodig.

Afgelopen zaterdag 9 oktober 2021 was de feestelijke opening van de Tuintrail Oost, bedacht door mensen van Nieuwe Levenskracht. Onze Vlinderidylle is daar een onderdeel van (www.tuintrail.amsterdam).

Natuurlijk kunnen jullie je aanmelden voor de natuurwerkdagen op 5 en 6  november 2021, twee kansen maar liefst en beide dagen van 09.00 tot 13.00 uur. Voor allebei aanmelden is ook mogelijk! Ik heb bericht gekregen dat we een klimaatbosje mogen aanleggen en ik hoop op tijd met sportparkbeheer af te stemmen om dit te kunnen bestellen zodat we het bosje tijdens natuurwerkdagen kunnen voorbereiden en planten. Maar wilgen knotten is er ook zeker bij hoor!

Meld je aan voor vrijdag 5 november 2021

Meld je aan voor zaterdag 6 november 2021

Zoals altijd maak ik even reclame voor Buurtgroen020, deze week opgeven via Groenpunt020  

Hopelijk tot zaterdag 16 oktober 2021 of tot een andere keer in de mooiste sportparken,

Namens de vrijwilligers van Natuur, je beste buur

Els

Fietstocht langs Rainproof Showcases op
maandag 11 oktober  van 15:30 tot 17:00 uur
Natuurwandeling met botanisch stoepkrijten op
dinsdag 12 oktober van 15:30 tot 17:00 uurKijk vooral wat er aangeboden wordt aan leuke activiteiten en kennis, er is bijvoorbeeld heel veel te vinden over stadslandbouw en aanverwante kennis.