Voor de vrijwilligers van Natuur, je beste buur was het 24 september 2021 een ander soort bijeenkomst dan we gewoon zijn te organiseren op Burendag, maar we kijken met een voldaan gevoel terug op een geslaagde avond met diverse activiteiten en een hoop andere gezichten!

Dank aan sportparkbeheer dat dit toegestaan werd en aan de deskundigen: voor de vleermuizen, voor de nachtvlinders, voor de uilenballenpluis en voor de sterren – die helaas onzichtbaar waren achter de wolken. De deskundige bleek bijzonder succesvol in het zichtbaar maken van vleermuizen met een zaklantaarn en het is toch anders om een vleermuis te zien vliegen dan alleen te horen op een batdetector!


 

Natuurlijk ook grote dank aan Dynamo voor de hulp bij het aanvragen van de subsidie, onder andere voor de hoofdlampen om uilenballen mee te pluizen en bovenal Het Oranje Fonds - Burendag voor de verstrekking van de subsidie.

Rond 19.00 uur begonnen we met de opbouw. Het opzetten van een lichtval om nachtvlinders te vangen is een precies werkje, er is geen elektra op het veld dus staat er een aggregaat. Klein detail was alleen dat tijdens de opbouw beide velden in gebruik waren door voetballers met publiek en frisbee-teams: we moesten goed opletten! Gelukkig voor ons zijn deze velden onverlicht dus vertrokken zij met ondergaande zon en de mensen die honden uitlaten lopen meestal aan de andere kant van het veld. We waren erg verbaasd een merel te horen zingen en naderhand hoorden we een vogel waar we de naam van moesten opzoeken op een app, want deze roep van een kievit was ons onbekend in september.

Zo rond 21.00 uur waren de meeste mensen gearriveerd en konden we ook al een aantal nachtvlinders bewonderen. Groot was onze vreugde toen we een paar best bijzondere soorten zagen die zelfs samen op de foto wilden; een zwart en een rood weeskind. Maar ook alle andere soorten vonden we mooi. De sluipwespen, langpootmuggen, vliegen, muggen, spinnen, torren en alle andere soorten die op licht afkomen hebben we niet op naam gebracht. Bekijk hier het verslag met de waarnemingen.
  
 

Alle nachtvlinders en andere dieren die in een potje zaten werden uiteraard na afloop vrijgelaten, we zorgen ervoor dat ze onbeschadigd verder kunnen leven.

De uilenbalpluizers hadden een zak kerkuilenballen geplozen uit Middenmeer Noord-Holland (hoe toepasselijk) en daaruit kwamen: de gewone dwergspitsmuis (is niet zo gewoon als de naam doet vermoeden), de huisspitsmuis, bosspitsmuis, dwergmuis, bosmuis en veldmuis. De laatste drie horen tot de familie van de ware muizen die als kenmerk hebben dat ze alleseters zijn en erg lange staarten hebben. Niet dat de kerkuil zich daar iets van aantrekt want die slokt ze met huid, haar en staart in één keer naar binnen.

   

Door de harde wind waaiden de schedeltjes van tafel en plakten we ze vast zodat ze goed bekeken konden worden.

De batdetectors deden het goed, er gingen steeds andere mensen luisteren. Met de zaklampen van Natuur, je beste buur kregen we de vleermuizen ook even in beeld, voor sommigen echt de eerste keer dat ze een vleermuis in de stad zagen. Zo valt er in de stad een hoop te beleven op het gebied van biodiversiteit en zeker in de mooiste sportparken valt er heel veel te zien en te horen.

Zaterdag 16 oktober is de eerstvolgende klusdag voor de vrijwilligers. Je kunt je ook al opgeven voor de landelijke natuurwerkdag die we dit jaar twee keer organiseren, namelijk op vrijdag 5 en zaterdag 6 november. Je hoeft hier geen volleerd bomenzager voor te zijn, een goed humeur en regenjas zijn wel handig.
Download hier de planning van NJBB 2021

Nog even reclame maken voor www.buurtgroen020.nl/Groenpunt020. Kijk vooral eens wat daar allemaal wordt aangeboden, ook kleine stapjes maken een verschil voor biodiversiteit en op deze sites staan heel veel tips!

Met vriendelijke groet namens de vrijwilligers van Natuur, je beste buur,

Els