Toch nog even een keertje reclame maken voor de burendagactiviteit van aanstaande vrijdag 24 september in de mooiste sportparken, omdat het prima nachtvlinder-, vleermuis- en uilenballenweer lijkt te gaan worden. Sterrenkijken hopen we ook nog altijd te kunnen gaan doen!

Nachtvlinderen is een avondactiviteit net als naar vleermuizen luisteren met vleermuisdetectors (batties). We willen dit op een leuke manier doen op een goed bereikbaar sportveld. De opstelling om die nachtvlinders te vangen (we laten ze ook los!) lokt vaak vele nieuwsgierigen, maar als je je aanmeldt kun je eerste rang kijken naar deze fraaie dieren die zo belangrijk zijn voor veel bestuiving en als prooi voor vleermuizen.

Wanneer je je aanmeldt krijg je de precieze locatie te weten. Er komt een tafel met een paar banken te staan waarop we de uilenballen gaan pluizen om te zien wat die uilen eigenlijk eten en wie weet zien of horen we nog wat bosuilen!

Hieronder een collage van wat nachtvlinders die ik zelf gevangen heb, de namen zijn soms nog mooier dan de diertjes zelf! Ik hoop jullie te mogen zien aanstaande vrijdag 24 september zo rond 21.00 uur,


24 september* - Burendag- vanaf 21 uur opgeven via njbb@xs4all.nl - nachtvlinders, vleermuizen, uilenballen en sterren!

Groeten van Els