Na al die zon van de afgelopen weken was het verfrissend koel op 22 augustus 2020 in de mooiste sportparken en een leuke groep vrijwilligers hadden ook veel zin om – op veilige afstand van elkaar- de nestkasten van Natuur, je beste buur te gaan schoonmaken en te monitoren. Bij Landschap Noord Holland hadden we ladders geleend maar zelf ook mee genomen waardoor een ieder de ladder kon nemen die het makkelijkst te hanteren was. Voor ieder groepje was een klembord met een deel plattegrond om te noteren: gebroed, uitgevlogen, verlaten nest met eitjes, verlaten nest met dode jonkies, geen bewoning. Ook vroegen we de vrijwilligers extra goed op te letten op de broedsuccessen op eiken- er is in het voorjaar eikenprocessierups bestrijding geweest en we maken ons een beetje zorgen of dit de vogelstand in de sportparken negatief beïnvloed heeft.

  

Na koffie & thee met koekjes in de prachtige nieuwe kantine van het beheergebouw gingen de groepjes op weg om de vrolijke flierefluiters van frisse nestkastjes te voorzien. Er kwam ook wat frisheid uit de lucht, gelukkig is het zonder onweer prima schuilen onder de prachtige oude bomen die in het sportpark voor verkoeling maar nu voor droogte zorgen. De lucht werd wel steeds onheilspellender en tijdens de koffiepauze werden er een paar bakken boven in de hemel omgegooid: het spoelde van de regen. Dan is het niet meer verantwoord om op een ladder te gaan staan op een gladde ondergrond zo vlak bij zoveel sloten en ook is het niet echt heel leuk om te klussen tijdens stortbuien (de regenbuienvoorspellers gaven meerdere stortbuien na elkaar aan).

 

 

Na gezamenlijk overleg hebben we daarom deze klusochtend vroegtijdig afgebroken en besloten op zaterdag 5 september een extra klusdag in te lassen in verband met de vogelnesten schoonmaak. Dus als je vandaag gemist hebt is op 5 september de 2e kans!

Dank aan de mannen van sportbeheer dat we de kantine weer konden gebruiken, dank aan Landschap Noord Holland voor de ladders maar vooral dank aan die fantastische vrijwilligers die niet te stuiten zijn in hun enthousiasme om de biodiversiteit van onze mooie stad Amsterdam een handje te helpen.
Wel een kleine opmerking naar de andere gebruikers van de sportparken: graag geen blauwe sweaters, T-shirts of jacks aantrekken als wij klussen want ik heb voor foto’s achter heel wat andere mensen aangefietst die helemaal niets met Natuur, je beste buur te maken hadden, opeens leek vandaag iedereen onze kleur blauw te dragen.

Met vriendelijke groeten namens de vrijwilligers van Natuur, je beste buur,

Els

  1. Burendagwandeling met Geert Timmermans op 26 september- opgeven of je om 10 uur of om 11.30 wilt meelopen
  2. Landelijke natuurwerkdag op 6 en 7 november van 9 tot 13 uur opgeven via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/sportpark-voorland-middenmeer-amsterdam
 

  

Prachtige reuzenzwam gefotografeerd door Erna